top of page
Search

Instrucțiuni de sinterizare - DD medical zirconia
Curbele de ardere listate sunt recomandări. Datorită faptului că temperaturile înregistrate in diverse cuptoare pot avea valori diferite, ajustarea individuală a parametrilor fiecărui cuptor poate fi necesară prin efectuarea arderilor de testare.


Structurile dentare din oxid de zirconiu se sinterizează într-un cuptor folosit în exclusivitate pentru aceste produse. Arderea restaurărilor realizate din alt material ceramic sau a ceramicii lichide în același cuptor poate influența comportamentul de sinterizare și discromii locale.Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare ale fiecărui

produs în parte. Varianta actualizată o gasiți în

Download-Center pe www.dentaldirekt.de

I. Recomandări înainte de sinterizare


1. „Sinter- Drops“

Dacă aveți posibilitatea, este foarte recomandat să puneți "drops"-uri pe suprafața ocluzală.


Pentru a asigura stabilitatea structurii, trebuie plasate cel puțin patru drops-uri.

Capele solo nu necesită drops-uri pentru sinterizare.

- Punțile frontale cu trei elemente nu necesită drops-uri. Acestea se configurează întotdeauna în cazul punților laterale.

- Elementele terminale trebuie întotdeauna să aibă drops-uri

- Intermediarii și capele pe molari trebuie să aibă întotdeauna drops-uri.

- Premolarii și capele pe anteriori pot fi sărite, totuși tot al doilea element ar trebui să aibă drop

- Drops-urile trebuie atașate alternativ pe fața orală și vestibulară.


Drops-urile nu trebuie plasate direct pe muchia suprafeței ocluzale.2. Tăierea pt. îndepărtare (la utilizarea DD Bio Z, DD Bio ZX2 si DD cube ONE)


Punți până în 7 elemente:

Construcțiile mici (1 la 7 unități) pot fi îndepărtate complet de pe disc înainte de sinterizare. O turbină fără răcire cu apă este suficientă pentru aceasta operațiune, dar lucrați cu viteză și presiune mici și instrumente rotative ascuțite. Pentru a preveni tensiunea și deteriorarea prematură a construcției de zirconiu, recomandăm în prima etapă tăierea barelor de susținere doar pe jumătate. După acestă etapă, barele pot fi tăiate în totalitate și construcția îndepărtată fără presiune din disc.


Punți de peste 8 elemente:

Pentru a obține rezultate optime la sinterizare, punțile de 8 sau mai multe elemente, nu se îndepartează complet din disc. La punțile mari, numarul barelor de susținere depinde de curbura punții (arc).
  • Barele rămân atașate doar de elementele corespondente: fie pe cape, fie pe intermediari

  • Pe cât posibil barele trebuie atașate elementelor terminale. Dac ăacestea nu sunt de același fel, atunci barele se atașează de următoarele elemente corespondente.


  • Este posibil să lăsați două bare pe două elemente necorespondente dacă puntea este în mare parte simetrică sau se întinde pe aceeași arcad . Altfel barele se atașează conform primelor două reguli, pe elementele terminale.


  • Dacă puntea este asimetrică , se atașează trei bare (de ex. punte 33-46). Două dintre bare se atașează conform primelor două reguli, pe elementele terminale, iar o a treia bară se atașează la un alt element.
3. Procesul de uscare după frezarea sau prelucrarea umedă


În cazul frezării umede, trebuie efectuată o ardere de curațare în cuptorul de ceramică, pentru îndepărtarea lubrifiantuluiși a soluței de răcire din porii structurii.


Vă rugăm consultați: Instrucțiuni de utilizare „DD Bio ZS“ și „DD Bio ZXÇ 19“După frezare și înainte de alte proceduri, restaurarea trebuie curățată de reziduri.

Puteți folosi cu grijă apă sau aburi, după care restaurarea trebuie obligatoriu uscată, pentru îndepărtarea reziduurile din pori.


Procesul de uscare este necesar pentru o colorare omogenă cu lichide de colorat.


DD Bio ZS (cuburi pt.Sirona): recomandăm uscarea restaurării la 7000C, 5 min.

DD Bio ZX2 19 (cuburi translucente pt. Sirona): recomandăm uscarea restaurării la 800C, 30 min. sau la 1500C, 10 min4. Colorarea cu lichide DD coloring Liquids


Important:

NU colorați structurile ude. Se colorează doar structurile complet uscate.

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.


Vă rugăm consultați: Instrucțiuni de utilizare „DD Coloring Liquids“

5.Inspectarea structurilor frezate


Structurile frezate trebuie să fie:

- Fără ciobituri

- Fără fisuri identificabile

- Fără impurități

- Fără discromii de suprafață

- Fără pete lucioase pe suprafatață


Structura care prezintă una din defectele de mai sus,

nu ar trebui folosită pentru realizarea de restaurări protetice dentare.

II. Sinterizarea


1. Informații generale


Pe lângă utilizarea unui program de sinterizare corect, incluzând temperatura finală, rata de creștere și timpul de menținere, calitatea structurii sinterizate poate depinde și de:

- Capacitatea de ardere și volumul camerei de ardere a cuptorului utilizat

- Mărimea și volumul construcției individuale

- Volumul din camera de ardere (auxiliarele de sinterizare si cantitatea structurilor)


Pentru a obține rezultate optime, trebuie selectat un program care încălzește toate structurile din cuptor în mod uniform și suficient. Toate punțile necesită un timp oarecum mai îndelungat pentru a se încălzi uniform și pentru a echilibra temperatura, datorită grosimilor diferite (coroane sau elemente de punte). Diferențele localizate în sinterizare datorate încălzirii prea rapide pot cauza deformări și formarea de fisuri. Acest efect se poate observa în mod particular în cazul punților de mari dimensiuni sau anatomice.


Când cuptorul este încărcat cu multe structuri și elemente adiționale, cum este capacul sau ceva similar, se poate ca energia termică să fie insuficientă pentru a asigura un flux continuu și suficient pentru toate elementele.


Capacele solide pot absorbi o cantitate semnificativă de energie, care nu va mai fi atunci disponibilă structurilor.


Suplimentar, caracteristicile optice se modifică. Din acest motiv, recomandăm sinterizarea fără capac.


Regulă generală:

Selectarea unui program de sinterizare mai lent este favorabil îmbunătățirii calității structurii zirconiului. Mai mult decât atât, translucența se optimizează.
2. Temperaturile finale de ardere


Toate temperaturile menționate sunt recomandări.

Temperaturile reale de ardere variază de la cuptor la cuptor.

Un rezultat opac poate fi o indicație a faptului ca temperatura indicată de cuptor nu este cea corectă.


Important:

Nu introduceți structuri frezate în cuptorul mai cald de 70°C (șoc termic).

Nu deschideți niciodată ușa cuptorului la temperaturi ce depășesc 200°C.

(posibile daune pentru rezistențele de încălzire și structuri - șoc termic).
3. Programe de sinterizare pentru toate variantele de produse


3.1 Program standard: Temp. Max. 1450°C (până la 1530°C pentru DD Bio ZXÇ) / Durată ~ 9 h

− Pentru coroane și punți full contur și pentru toate structurile fără suport de sinterizare.

− Grad normal de umplere a cuptorului (fără capac).

*Alternativ: Răcire necontrolată prin închiderea cuptorului. Nu deschideți cuptorul la temperaturi mai mari de 200°C.


3.2 Program lung: Temp. Max. 1450°C (până la 1530°C pentru DD Bio ZXÇ) / Durată ~ 16 h

− Pentru coroane full contur, punți și structuri cu suport de sinterizare, ex. segment de disc

− Grad mare de umplere a cuptorului.

* Alternativ: Răcire necontrolată prin închiderea cuptorului. Nu deschideți cuptorul la temperaturi mai mari de 200°C.
4. Programe pentru sinterizare rapidă


Atenție: Programele pentru sinterizare rapidă specificate mai sus au fost validate în cuptoarele menționate: Dekema Austromat 664/674. Utilizarea acestor programe în alte cuptoare de sinterizare poate conduce la rezultate diferite, în special în ceea ce privește culoarea și translucența structurilor, datorate deviației de volum a camerei de ardere. 


Producător:

Dental Direkt GmbH

Industriezentrum 106-108

32139 Spenge, Germany

Tel.: +49 (0)5225 8 63 19 – 0

Fax: +49 (0)5225 8 63 19 – 99


 

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări ca urmare a dezvoltării continue a produselor noastre. Versiunile actualizate ale instrucțiunilor de utilizare le găsiți pe site-ul: www.dentaldirekt.de

Această versiune înlocuiește toate versiunile precedente.

Gasiți instrucțiunile actualizate în Download-Center de pe pagina noastră:

575 views

Comments


bottom of page